Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opowiedz to wierszem

Utworzono dnia 21.02.2022
Czcionka:

Po dwuletniej przerwie z radością ogłaszamy, VII edycję gminnego konkursu Opowiedz to wierszem o Pióro Wójta Gminy Stromiec. Tegoroczna edycja zatytułowana jest - Moje marzenia. Na wiersze od mieszkańców gminy, czekamy do 31 marca, wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastapi do 30 kwietna 2022 r. W załączniku znajduje się obowiązujący regulamin oraz obowiązkowe załączniki.

Regulamin konkursu "Opowiedz to wierszem"

 Postanowienia ogólne
Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu zaprasza do udziału w siódmej edycji konkursu „Opowiedz to wierszem” o Pióro Wójta Gminy Stromiec .
Cel konkursu 1.
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, oraz zachęcenie do własnej twórczości literackiej.
Adresaci konkursu 1.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich piszących nie tylko „do szuflady” z terenu gminy Stromiec.
2. Tegoroczny konkurs zatytułowany „ Marzenia”, ogłaszamy w trzech kategoriach wiekowych:
- dla uczniów klas I- III
- dla uczniów klas IV-VI
- dla uczniów klas VII-VIII, szkół ponadpodstawowych i osób pełnoletnich
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie i dostarczenie jednego wiersza o tematyce Moje marzenia.
2. Wiersz powinien pochodzić z własnej twórczości i nie powinien być wcześniej publikowany.
3. Wiersz należy dostarczyć do Organizatora w formie elektronicznej ( na nośniku elektronicznym/ płyta CD, pendrive lub pocztą internetową na adres : biblstromiec@interia.pl) forma papierowa dozwolona tylko z wersją elektroniczną w terminie do 31.03.2022 r.
4. Każdy wiersz powinien być podpisany (imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy/e-mail).
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Informacja o wyłonieniu laureatów w poszczególnych kategoriach zostanie podana na stronie internetowej Biblioteki oraz przesłana na adresy e-mail szkół, uczestników konkursu.
4. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.
5. Główną nagrodę Pióro Wójta Gminy Stromiec, którą niezależnie od komisji przyznaje Wójt Gminy.

6. Nadesłane wiersze zostaną wydane w specjalnym tomiku.
7. Wyniki konkursu ogłosimy i wręczymy nagrody do 30 kwietna 2022 r.
Kryteria oceniania
1. Utwory oceniane będą według następujących kryteriów:
a. poziom literacki pracy
b. samodzielność i oryginalność.
Postanowienia końcowe
1. Autorzy wierszy zgadzają się na publikowanie prac na wszystkich polach eksploatacji
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin
3. Uczestnicy lub opiekunowie uczestników wypełniają i podpisują zał. nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu
4. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie stromiec.naszabiblioteka.com
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu
6. Wszelkich informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie stromiec.naszabiblioteka.com, w razie pytań udzielamy informacji w siedzibie biblioteki pod tel. 48 3895335,
e-mail: biblstromiec@interia.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Opowiedz to wierszem Regulamin 2022

Utworzono dnia 21.02.2022, 14:13

Regulamin wraz z obowiązującymi uczestnika załącznikami.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 58

W tym miesiącu: 210

W poprzednim miesiącu: 250

Wszystkich: 21145