Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu

Utworzono dnia 11.03.2021
Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Treści niedostępne

 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa posiada mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Wiatrak

 • e-mail: biblstromiec@interia.pl
 • telefon: 483895335

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania - na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę  pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 •   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
 •  Adres: ul. Białobrzeska 74 B, 26-804 Stromiec
 •  E-mail: gbpstromiec@onet.pl
 • Telefon: 483895335

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 •  parterowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu, ul. Białobrzeska 74B, 26-804 Stromiec
 •  do budynku prowadzi jedno wejście, bez barier architektonicznych
 •  toaleta dla osób niepełnosprawnych wejście z holu głównego
 •  duży parking przed budynkiem
 •  w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 •  w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 •  do biblioteki można wejść z psem asystującym
 • biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza online Informacje dodatkowe

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Biblioteka będzie otwarta w n/w soboty w godz. 8-12

14 stycznia, 28 stycznia, 4 lutego,
25 lutego,
4 marca,
25 marca
, 1 kwietnia, 29 kwietnia,
6 maja, 27 maja, 3 czerwca,
24 czerwca, 1 lipca, 29 lipca,
5 sierpnia, 26 sierpnia, 2 września,
30 września, 7 października,
28 października,
4 listopada, 25 listopada, 2 grudnia,
16 grudnia.

 

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 45

W poprzednim tygodniu: 75

W tym miesiącu: 28

W poprzednim miesiącu: 327

Wszystkich: 22453