Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

historia

Czcionka:

W dniu 12 czerwca 1946 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Stromcu zostaje założona i powołana do życia Gminna Biblioteka Publiczna w miejsce istniejącej dotychczas biblioteki samorządowej.

Biblioteka  mieści się w jednym pomieszczeniu budynku w którym znajduje się przedszkole. Kierownikiem biblioteki zostaje pani Helena Pucek, która jest również kierownikiem przedszkola.

Pierwsze książki w ilości 100 wol. zakupiono z funduszy gminnych, systematycznie też napływały książki z zakupu centralnego. Nowa placówka przyciągała czytelników zwłaszcza dzieci, które od początku stanowiły przeważającą liczbę czytelników. Na koniec roku stan czytelników wyniósł 63 osoby, stan księgozbioru 583 książki. Tu ciekawostka książki wypożyczano za odpłatnością 10 zł. miesięcznie.

W tym okresie założono też punkty biblioteczne w Ksawerowie Starym, Ksawerowie Nowym, Pirogu, Bobrku, Stromieckiej Woli i Niedabylu. Kierownikami punktów byli przeważnie nauczyciele. W następnym roku założono katalogi, księgi inwentarzowe, zakupiono pieczątki i niezbędne meble. We wrześniu 1948 r. kierownikiem biblioteki zostaje nauczycielka pani Krystyna Petryka (czas pracy biblioteki 4 godz. tygodniowo).W 1950 roku biblioteka przenosi się do budynku USC i zajmuje pomieszczenie o pow.12 m. W tym czasie następuje likwidacja punktu bibliotecznego w Ksawerowie Nowym i odchodzi kierownik biblioteki. Do końca roku biblioteka jest nieczynna.

Od styczna 1951 r. kierownikiem biblioteki jest pani Teresa Czwarno niestety nie na długo, kolejnym kierownikiem zostaje pan Józef Kamiński. Zakłada on dwa nowe punkty biblioteczne w Brzeźnach (pracownik pan Bolesław Szumidłowski) i Szczytach (Barbara Banaszczyk) a po roku w Mariankach (Roman Migdał). W 1954 r. w związku z przenosinami USC biblioteka zyskuje nowe pomieszczenia co wpływa pozytywnie na ilość czytelników i czytelnictwo. Niestety już w następnym roku następują przenosiny biblioteki do 2 małych ciasnych pomieszczeń. Poprzedni lokal zostaje zaadoptowany przez ośrodek zdrowia. W tym też roku powstaje punkt biblioteczny w Podlesiu. Rok 1964 to zmiana kierownika biblioteki Pan Józef Kamiński odchodzi na emeryturę a kierownictwo przejmuje pani Maria Ptasińska. Nowym pracownikiem punktu w Woli Stromieckiej zostaje Teresa Strużek. W 1966 r. pracownikami punktów w Niedabylu są Lisiak S. , a w Ksawerowie Starym Pękasa Z. Lata 1967 - 1970 obfitują w zmiany personalne punktów bibliotecznych, a w maju 1970 nastepuje zmiana kierownika biblioteki w Stromcu.

Funkcję tą obejmuje pani Elżbieta Tutakowska i jest nim do końca roku. Nowym kierownikiem zostaje pani Bernadetta Banachowicz , która pracuje do lipca 1974 r. po niej stanowisko obejmuje pani Wacława Matysiak. Tak częsta zmiana kadr nie sprzyja działalności tej placówki. W marcu 1975 kierownikiem biblioteki zostaje Ewa Dawidowska, która pozostaje na tym stanowisku do roku 2004.W tym czasie biblioteka zmienia swoją siedzibę jeszcze 3 razy, by w 1993 r. osiąść na dłużej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na ul. Piaski 2. Wreszcie biblioteka posiada lokal dobrze przystosowany do swojej działalności.

Na przestrzeni tych lat zmieniają się pracownicy biblioteki , a są wśród nich pani Renata Szczerba, pani Janina Jończyk, pani Bernadetta Górska, pani Henryka Charcińska, pani Jadwiga Pogodzińska, pani Anna Sulima, pani Henryka Polesiak,. Niestety w 1995 roku uchwałą Rady Gminnej w Stromcu z dnia 28 grudnia 1995 roku zostają zlikwidowane wszystkie filie biblioteczne. W 2004 po 29 latach pracy na stanowisku kierownika biblioteki na emeryturę przechodzi Pani Ewa Dawidowska. Koniec roku 2004 przynosi istotne zmiany . Decyzją Rady Gminy Uchwała Nr. XXII/105/2004 z dnia 21 października 2004 r. biblioteka otrzymuje statut instytucji kultury i staje się samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Biblioteka jest finansowana z budżetu Urzędu Gminy w formie dotacji. Dyrektorem biblioteki zostaje Pani Elżbieta Wiatrak , oprócz niej w bibliotece zatrudniona jest pani Teresa Wieczorek na stanowisku st. bibliotekarz. W tym też roku w bibliotece zaczyna się komputeryzacja zbiorów a w 2005 r. biblioteka zyskuje dostęp do Internetu.

Powstaje kawiarenka internetowa z 3 stanowiskami komputerowymi. Jest to pierwszy punkt,w którym mieszkańcy gminy mają bezpłatny dostęp do sieci. Grudzień 2006 r. to przeprowadzka do nowej siedziby biblioteki, która mieści się w osobnym nowym budynku na ulicy Białobrzeskiej 74B. Pomieszczenia w budynku są ciepłe, jasne i przestronne. Czytelnicy mają dostęp do 4 stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odbywają się tutaj spotkania klubów książki ( dla dorosłych i dla dzieci ),spotkania mieszkańców, warszataty czy wakacyjne zajęcia dla dzieci.

Niezwykle ciekawa historia zaczątków biblioteki w Stromcu, począwszy od czytelni im. Staszica w a skończywszy na Bibliotece Gminnej. Zachecam do przeczytania, tak mało mamy materiałów dotyczących naszej miescowości. Biblioteka dziękuje p.Sławomirowi Durancowi za udostepnienie skanu z notatek.

Z zapisków ( 1957 r.) p. Adama Wróblewskiego, długoletniego dyrektora szkoły w Stromcu. Od 2013 r. Honorowy Obywatel Gminy Stromiec.

Poniżej tekst przepisany z oryginału ( oryginał pod linkiem na dole ), nie wszystkie słowa dało się odczytać. Oświadczenie: Ognisko Z.N.P. ( Związku Nauczycielstwa Polskiego) prowadziło w Stromcu w latach 1919 – 1939 ożywioną działalność kulturalno – oświatową. A oto w zarysie wyniki działalności: Już w roku 1919 zapoczątkowano bibliotekę. W roku 1928 powołano do życia Czytelnię im. Staszica. Mieściła się domku wynajętym od ob. Żórawskiego Andrzeja. W roku 1929 zainstalowano w czytelni radioodbiornik głośnikowy. W roku 1934 pobudowano wysiłkami Ogniska Z.N.P. w Stromcu domek na placu kupionym na własność ogniska od ob. Edwarda Szymańskiego. Odpowiedni akt został sporządzony w Zarządzie Gminy. Biblioteka stale się powiększała osiągając w roku 1937 szczytowy punkt – około 1000 pozycji inwentarzowych. W tym czasie zostało ona przemianowana na Gminną Bibliotekę. Utrzymanie domku i prowadzenie akcji, wyłącznie obciążały budżet nauczycielski 5. złotową składką miesięczną. W dniu 11 listopada 1938 r. z okazji 20.lecia Niepodległości Polski dla uczczenia tej rocznicy nauczycielstwo na uroczystym zebraniu ogniska Z.N.P., zarządu Gminy i przedstawicieli organizacji wraz z inwentarzami i parcelą przekazało Zarządowi Gminy w Stromcu z tym, że będzie on wykorzystywany wyłącznie do celów kulturalno-oświatowych- biblioteka, świetlica a w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza możliwość zużytkowania budynku na umieszczenie w nim przedszkola. Został sporządzony odpowiedni akt w dwu egzemplarzach dla Ogniska Z.N.P. i Zarządu Gminy w Stromcu. Niestety, wszystko to uległo zniszczeniu w czasie wojny. Pozostał jedynie budynek, parcela, drzewa owocowe i krzewy. ( nieczytelne) wyrwie kultury i oświaty. Myślę, iż w ukazanych warunkach za gospodarza budynku i parceli należy uważać Gromadzką Radę Narodową w Stromcu. Ognisko Z.N.P. powinno tylko dopilnować, aby budynek był odpowiednio wykorzystany i miał stałą opiekę konserwacyjną, co było przewidziane w akcie przekazania nieruchomości Zarządowi Gminy. W wypadku niewłaściwego wykorzystania budynku ( prywatne mieszkania lub coś w tym rodzaju), zaniedbania remontowe Ognisko Z.N.P. zastrzegło sobie prawo do energicznego wystąpienia przeciwko temu i spowodowanie naprawienia odchyleń od punktów aktu zrzeczenia się domu na dobro Zarządu Gminy. Ze strony nauczycielstwa akt przekazania budynku podpisali: kol. J. Petryka, H. Grudziński, A. Wrona, M. Piwoński, Wł. Huńkiewicz, ( nieczytelne dwa nazwiska) M. Fichlel, Z Wróblewska i Adam Wróblewski. Ze strony Zarządu Gminy: kol. Ob. W. Pucek wójt gminy, W. Kusak sekretarz, A. Kozłowski, ( nieczytelne) Grosicki. Oryginalny tekst notatki http://stromiec.naszabiblioteka.com/pliki/plik/poczatek-biblioteki-1581424455.pdf

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

od 8 - 12 w n/w soboty:

14 stycznia, 28 stycznia, 4 lutego, 25 lutego, 4 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 29 kwietnia, 6 maja, 27 maja, 3 czerwca, 24 czerwca, 1 lipca, 29 lipca, 5 sierpnia, 26 sierpnia, 2 września, 16 września, 30 września, 7 października, 14 października, 28 października, 4 listopada, 25 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia.

Imieniny